Kategorija: Marketing v turizmu

Za oživitev in razvoj turizma je marketing v turizmu ključnega pomenaZa oživitev in razvoj turizma je marketing v turizmu ključnega pomena

Turizem je izjemno pomembna panoga, ki pospešuje gospodarski razvoj v razvitih in manj razvitih državah. Poleg tega, da je odvisen od naravnih danosti in kulturne dediščine v določenem okolju, pa na njegov razvoj pomembno vpliva tudi marketing v turizmu, ki se osredotoča predvsem na porabnika storitev.

Bistvo marketinga v turizmu je v tem, da proučuje potrebe, želje, nakupne motive porabnikov storitev. Na podlagi tega se razvijajo tisti turistični proizvodi in storitev, po katerih je povpraševanje in je večja verjetnost, da bodo postali atraktivni in se bodo uspešno prodajali. V ta namen marketing v turizmu uporablja različne strategije, katerih skupni cilj je povečati prodajo turističnih proizvodov.

Z marketingom v turizmu zadovoljimo potrebe domačih in tujih turistov

Z natančnim in pravočasnim proučevanjem ponudbe in povpraševanja marketing v turizmu oblikuje vse potrebne aktivnosti za zadovoljevanje potreb domačih in tujih gostov oziroma turistov. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na proučevanje konkurence, ki je prav tako pomemben segment marketinga v turizmu.

Povsem običajno pa je, da se povpraševanje v določenem okolju neprestano spreminja. S tega vidika ima marketing v turizmu izjemno pomembno nalogo, da definira kakršna koli odstopanja, saj je to edini način, da se turistična ponudba neprestano prilagaja trenutnemu povpraševanju.

Digitalni marketing v turizmu ima vedno večji pomen

Danes ostaja ogromno različnih načinov, kako pristopiti do porabnikov turističnih storitev. Z razvojem svetovnega spleta pa postaja marketing v turizmu še toliko bolj pomemben. Vse več ponudnikov turističnih storitev se zaveda dejstva, da je potrebno v dobi interneta okrepiti predvsem oglaševanje na svetovnem spletu.

Tako imenovani digitalni marketing v turizmu uporablja različne kanale za oglaševanje s potencialnimi strankami. Med najbolj priljubljenimi so Facebook, Instagram, YouTube in Google Ads. Vsi ti kanali se uporabljajo z namenom ugotavljanja potrebe turistov, hkrati pa oglaševanju svojih turističnih proizvodov in storitev.